ایرانیان قدیم مردمان بسیار شادی بودند وجشنهای متنوعی داشتند.از نظر پشرفت نیز در سطح بالایی بودند.اما در این زمان ازاین جشنها و شادیها خبری نیست. فقط برامون شب یلدا ،4شنبه سوری و عید مونده.

چهارشنبه سوری

 

چهارشنبه سوری ، يکی از ديرپاترين و ماندگارترين اين مراسم در ايران است که برای شکل گيری آن دلايل متعددی را ياد کرده اند. برخی بر اين باورند که «همه جشنهای باستانی ايرانيان و از جمله نوروز، با آتش که فروغ ايزدی است پيشباز می شود و چون ايرانيان تا پيش از اسلام روزشمار هفته نداشتند، اين آتش افروزی را در سيصد و شصتمين روز سال برگزار می کردند و پس از اسلام، از آن جا که عربها روز چهارشنبه را شوم و نحس می شمردند؛ مردم ايران آيين آتش افروزی را در شب چهارشنبه قرار دادند تا پيشآمد سال نو، از آسيب روز پليدی چون چهارشنبه برکنار ماند».

آجیل مشکل گشا

تهیه آجیل شب چهارشنبه سوری، آداب خاصی داشت. این آجیل که به آجیل مشکل گشا معروف است، از اهمیت خاصی برخوردار بوده و ایرانیان قدیم و جدید آنرا همراه با نیت نذر تهیه میکردند. خانم خانه آجیل را که شامل: نخودچی، کشمش، توت، گردو، باسلق، انجیر، مغز پسته، بادام و نقل است را از دکانی که رو به قبله بوده و صاحب آن به خوشنامی شهرت داشته خریداری میکرده. این آجیل توسط اهل خانه پاک می شده و یکی از بزرگترها در این احوال، قصه "بابا خارکن" را تعریف می کرده است. این قصه درواقع از فواید گره گشایی آجیل مشکل گشا حکایت می کند و بنا به اعتقاد بسیاری، باید موقع پاک کردن آجیل گفته و شنیده شود

قصه بابا خارکن

    روزی روزگاری خارکن پیری با زن و دخترش زندگی میکردند. پیرمرد هر روز به صحرا می رفت، بوته های خار را جمع می کرد و به شهر برده و می فروخت و نان و پنیری می خرید و به خانه برمی گشت.

یک سال نزدیک عید نوروز بابا خارکن به صحرا رفت و خار زیادی جمع کرد و بسیار خوشحال  از اینکه با پول آن می تواند چیزی هم برای عید دخترش بخرد.اما قبل از رفتن به شهر هوا طوفانی شد و صاعقه ای به کوله بار بابا خارکن زد و تمام پشته اش خاکستر شد.خارکن پیر از غم و غصه از پا افتاد و دست به آسمان بلند کرد و با گریه به خدای خود گفت که این بار شاد بودم که برای عید نوروز دستم پر است، چرا این بلای آسمانی را به من نازل کردی؟ وآنقدر اشک ریخت تا به خواب رفت.در خواب دید که پیری به او می گوید که برای رفع مشکلت نذر کن و کمی آجیل مشکل گشا بخر و بین همسایگان پخش کن تا مشکلت حل شود و هرسال این نذر را تکرار کن.پیرمرد از خواب پرید و به طرف شهر حرکت کرد و با آخرین سکه خودش کمی آجیل خرید و به همسایگان داد. آن شب گذشت و فردا بابا خارکن باز روانه صحرا شد. این بار به محض اینکه تیشه اش با ریشه بوته خار برخورد کرد، دید یک کوزه پر از جواهر زیر بوته پنهان شده است.

آن شب با دستی پر به خانه برگشت و ماجرا را برای زن و فرزند خود تعریف کرد.در طی روزهای بعد با در محل دفن کوزه قصر بزرگی ساخت و همراه خانواده اش به زندگی در این قصر پرداختند. مدتها گذشت، آوازه اخلاق خوش و ثروت خارکن به گوش حاکم رسید و حاکم از دختر خارکن دعوت کرد تا به عنوان هم بازی دخترش به قصر بیاید. نزدیک سال نو خارکن آنقدر سرگرم تجارت و قصر و ثروت خود شده بود که نذر را فراموش کرد.

در این میان دختر حاکم با دختر خارکن به حمام رفتند و دختر حاکم گردنبند قیمتی خود را به مجسمه مرغی که در حمام بود آویخت و داخل حوض شد. دختر خارکن  دید که ناگهان مرغ زنده شد و گرنبند جواهر را خورد. هرچه داد و فریاد کرد فایده ای نداشت. حاکم گفت که او گردنبند دخترش را دزدیده و دختر خارکن را به زندان انداختند. از طرفی قصر و دارایی خارکن هم در یک چشم برهم زدن به خاک مبدل شد و هیچ چیزی از آن باقی نماند.زن خارکن شیون می کرد که تو از نذرت غافل شدی و ما را به خاک سیاه نشاندی. خارکن هم که متوجه اشتباه خودش شده بود از خدا طلب بخشش کرد. همانشب در خواب دید که زیر پای همسرش سکه ای پیدا می کند. خارکن به سرعت بلند شد و سکه را پیدا کرد و شبانه عازم شهر شد و توانست قبل از سال نو مقداری آجیل خریده و بین مستمندان تقسیم کند.بعد از آن نزد همسرش برگشت و ناگهان دید که خانه و زندگیش دوباره برپا شده و دخترش هم از زندان آزاد شده. دختر حکایت کرد که ساعتی قبل مرغی که گردنبند را خورده بود دوباره زنده شد و گردنبند را پس داد و حاکم دختر را با هدایای بسیار آزاد کرده و به خانه فرستاده بود. خارکن هم شکر خدا را به جا آورده و پس از آن سالها هرگز آجیل مشکل گشای سال نو را فراموش نکردند

بته و آتش افروزی

 

 

هیه بته برای آتش روشن کردن، از اولین اقدامات صبح روز چهارشنبه سوری بود و هنگام غروب در معابر چند کپه از این بته ها افروخته میشد. اهل خانه و محل دور هم جمع میشدند و به نوبت از روی آتش میپریدند. این آتش به دو منظور روشن میشد، یکی اینکه نمادی بود از گرم شدن هوا و یادآوری به سرما پیره زن (زمستان) که دیگر باید بار خود را بردارد و برود و دیگر اینکه به اعتقاد قدما، پریدن از روی آتش و خواندن شعرهای مخصوص آن، بدشگونی و بیماری و گرفتاری را از شخص دور میکرد. این اشعار در مناطق مختلف، با یکدیگر متفاوتند اما مشهورترین آنها این است:

سردی من از تو ، گرمی تو از من

که منظور این است که گرما (شادی وخوشی) و سرخی (سلامت و شادابی) آتش، جای سرما (تنهایی وسختیها) و زردی (بیماری و نداری) شخص را بگیرد.

زنهايی که بچه کوچک و شيرخوار دارند، بچه های قنداقی را در بغل گرفته، شادی کنان و قهقهه زنان، آنها را از روی آتش می گذرانند.

چند تا رسم ديگه الان به چشم نمي خوره البته قاشق زني تازه از بين رفته:
کوزه شکستن

پس از آن، آتش را می گذارند تا آخر بسوزد؛ زيرا خاموش کردن آتش و فوت کردن به آن را بد می دانند. وقتی آتش تا آخر سوخت و خاکستر شد، يکی از اعضای خانواده خاکسترش را بر می دارد، و آن را در چهارراه می ريزد، تا باد ببرد. سپس برای دفع قضا و بلا، مقداری زغال (که علامت سياه بختی است) و اندکی نمک ( که نشان شورچشمی است) و يک سکه دهشاهی (يا کوچکترين سکه رايج کشور ـ علامت تنگدستی یا صدقه ) را در کوزه سفالينی انداخته و هر يک از افراد خانواده يک بار کوزه را دور سر می چرخاند و نفر آخری آن را به بالای بام می برد و از آن جا به ميان کوچه پرتاب کرده، می گويد: " درد و بلام تو کوزه، کوزه هم تو کوچه". ». آن گاه به خوردن آجيل بی نمک (که معتقدند در چنين شبی شگون دارد) می پردازند. در شب چهارسنبه سوری، آن چه کوزه کهنه دارند می شکنند و به جای آن کوزه نو می خرند. شکستن کوزه کهنه و خرید کوزه نو نشانه ای از سال جدید بوده است و در عین حال صاحب خانه نیت میکرده که مشکلات و گرفتاریهای کهنه هم با کوزه از خانه بیرون بروند.

قاشق زنی

پس از مراسم آتش بازی، جوانان از دختر و پسر، چادری به سر میکردند، کاسه و قاشقی فلزی به دست میگرفتند و به خانه همسایگان رفته و با زدن قاشق به کاسه، صاحب خانه را خبر میکردند. صاحب خانه در کاسه آنها نخود، لوبیا یا هر نوع از حبوبات ، یا مقداری پول میگذاشت. روز بعد با این غنایم و سبزی که با پولهای جمع آوری شده خریداری میشد آشی می پختند و اعتقاد داشتند که خوردن این آش بیماری و درد را از بین می برد. بعدها (دوران کودکی ما) به خوراکیهای موجود در کاسه قاشق زنی آجیل و آب نبات و شیرینی هم اضافه شد.

البته ناگفته نماند که این رسم برای یک نظر دیدن دختر همسایه هم به کار می رفت. مراسمی که در جامعه محدود قدیم برگذار می شده، یک جنبه مهم داشته و آن بخت گشایی یا به عبارتی پیدا کردن همسر مناسب برای جوانان دم بخت بوده است. شب چهارشنبه سوری موقعیت مناسبی بوده که جوانان حداقل یک نظر به دختری که برایشان درنظر گرفته شده بود بیاندازند. پس چادر به سر کرده و به بهانه قاشق زنی درب خانه دخترخانم را می زدند و او هم که منتظر فرصت مشابهی بوده، به این ملاقات کوتاه و بی کلام می رفته است.

گره گشایی

یکی از اعتقادات زیبای ایرانیان قدیم، که امروزه می توان آن را در ردیف انرژی درمانی یا حداقل "فرستادن موج مثبت" قرار داد، این بود که به انحا مختلف مثبت اندیشی وامید به رفع مشکل را در خود تقویت می کردند. بیشتر آداب چهارشنبه سوری هم با همین ایده اجرا میشود. در اصل مضمون اصلی این مراسم نو شدن، رهایی از بیماری و مشکلات سال گذشته و دور کردن بدشگونی، پلیدی و افکار ناپسند از خانه و خانواده است. از طرفی زمانی که کسی می دید که همسایه اش یکی از مراسم رفع مشکل، (مانند گره گشایی) را انجام میدهد، متوجه میشد که او گرفتاریی دارد و بعد به نحوی برای رفع آن به همسایه خود کمک میکرد. و اما این رسم آدابی ساده داشت. به این ترتیب که شخصی که دچار مشکل شده بود دستمال یا گوشه چادر خود را گره می زد و شب چهارشنبه سوری در چهار راه محل خود می ایستاد و از اولین کسی که عبور می کرد میخواست که این گره را بگشاید و اعتقاد داشت که با این کار، گره از کار او هم گشوده خواهد شد. طبعا کسانی که از این رسم آگاه بودند بی تفاوت نمی گذشتند و حتما دقایقی را برای گشودن گره صرف می کردند و چه بسا که با کمی گفتگو و اطلاع از چند و چون ماجرا، موفق می شدند واقعا مشکل را حل کنند.

فالگوش ایستادن

  فالگوش ایستادن هم رسمی بود مانندگره گشایی اما به این شکل انجام می شد که شخص برای کار، ازدواج یا رفع گرفتاری خود نیت می کرد و شب، در تاریکی دیوار سر کوچه یا چهارراه پنهان میشد. معمولا شخص گرفتار یا دختر دم بخت کلیدی هم زیر پای خودش می گذاشت و روی آن می ایستاد که نشانه باز شدن بخت یا از بین رفتن مشکل بود. اولین جمله ای که بین دو رهگذر به گوش فالگیرنده میرسید، جواب نیت او بود.

برای مثال اگر جمله ای مانند:" اصلا حرفش رو هم نزن" و یا جمله مبهمی مثل: " دیروز اونجا بودم" می شنیدند، آنرا بنا به نیت خود تعبیر می کردند. از آنجایی که همه به این رسم چهارشنبه سوری آشنا بودند، رهگذرانی که حسن نیت داشتند سعی می کردند هنگام عبور از سر کوچه یا چهارراه جملات دلگرم کننده ای به زبان بیاورند یا هنگام عبور صلوات بفرستند و از طرفی جوانان بازیگوش با شوخی به طور دسته جمعی به گشت و گذار در محل می پرداختند و سر چهارراه جملاتی مانند" مگه میشه!" به زبان می آوردند تا فالگیرنده احتمالی را به قول خودشان "بور" کنند.
فال کوزه

بعد از اینکه اهالی منزل از خوردن آجیل و پریدن از آتش و همه گشت و گذارهای چهارشنبه سوری فارغ شده و زیر کرسی دور هم جمع می شدند، کوزه کوچکی می آوردند و فال کوزه میگرفتند. فال کوزه به این ترتیب بود که هر کس روی کاغذی یک بیت یا چند بیت شعر می نوشت و یک وسیله شخصی خودش مانند انگشتر، چوب سیگار یا هر وسیله کوچک دیگری را داخل کوزه می انداخت. بعد یکی از بچه ها یک کاغذ شعر و یک وسیله از داخل کوزه در می آورد. شیئ مورد نظر متعلق به هرکس بود، شعر نوشته شده بر کاغذ، جواب نیتش می شد و آنرا با صدای بلند می خواندند. عده هم این فال را با کتاب حافظ می گرفتند به این شکل که در کوزه فقط نشانه های شخصی همه را جمع می کردند. بزرگتر مجلس کتاب را باز می کرد و یکی از بچه ها نشانه ای را از کوزه خارج می کرد. آن صفحه از کتاب حافظ، جواب نیت صاحب نشان بود و آنرا می خواندند و تعبیر می کردند.


معمولا شب چهارشنبه سوری با تعریف خاطرات و قصه های شیرین بزرگترها به پایان می رسید و خاطره خوش آن تا سال بعد همراه همه اعضای خانواده بود.
+ نوشته شده توسط هومن در چهارشنبه پنجم فروردین ۱۳۸۸ و ساعت 8:41 |

عمو نوروز

يكي بود, يكي نبود. پير مردي بود به نام عمو نوروز كه هر سال روز اول بهار با كلاه نمدي, زلف و ريش حنا بسته, كمرچين قدك آبي, شال خليل خاني, شلوار قصب و گيوة تخت نازك از كوه راه مي افتاد و عصا به دست مي آمد به سمت دروازة شهر.

بيرون از دروازة شهر پيرزني زندگي مي كرد كه دلباختة عمو نوروز بود و روز اول هر بهار, صبح زود پا مي شد, جايش را جمع مي كرد و بعد از خانه تكاني و آب و جاروي حياط, خودش را حسابي تر و تميز مي كرد. به سر و دست و پايش حناي مفصلي مي گذاشت و هفت قلم, از خط و خال گرفته تا سرمه و سرخاب و زرك آرايش مي كرد. يل ترمه و تنبان قرمز و شليتة پرچين مي پوشيد و مشك و عنبر به سر و صورت و گيسش مي زد و فرشش را مي آورد مي انداخت رو ايوان, جلو حوضچة فواره دار رو به روي باغچه اش كه پر بود از همه جور درخت ميوة پر شكوفه و گل رنگارنگ بهاري و در يك سيني قشنگ و پاكيزه سير, سركه, سماق, سنجد, سيب, سبزي, و سمنو مي چيد و در يك سيني ديگر هفت جور ميوة خشك و نقل و نبات مي ريخت. بعد منقل را آتش مي كرد و مي رفت قليان مي آورد مي گذاشت دم دستش. اما, سر قليان آتش نمي گذاشت و همانجا چشم به راه عمو نوروز مي نشست.

چندان طول نمي كشيد كه پلك هاي پيرزن سنگين مي شد و يواش يواش خواب به سراغش مي آمد و كم كم خرناسش مي زفت به هوا.

در اين بين عمو نوروز از راه مي رسيد و دلش نمي آمد پيرزن را بيدار كند. يك شاخه گل هميشه بهار از باغچه مي چيد رو سينة او مي گذاشت و مي نشست كنارش. از منقل يك گله آتش برمي داشت مي گذاشت سر قليان و چند پك به آن مي زد و يك نارنج از وسط نصف مي كرد؛ يك پاره اش را با قندآب مي خورد. آتش منقل را براي اينكه زود سرد نشود مي كرد زير خاكستر؛ روي پيرزن را مي بوسيد و پا مي شد راه مي افتاد.

آفتاب يواش يواش تو ايوان پهن مي شد و پيرزن بيدار مي شد. اول چيزي دستگيرش نمي شد. اما يك خرده كه چشمش را باز مي كرد مي ديد اي داد بي داد همه چيز دست خورده. آتش رفته سر قليان. نارنج از وسط نصف شده. آتش ها رفته اند زير خاكستر, لپش هم تر است. آن وقت مي فهميد كه عمو نوروز آمده و رفته و نخواسته او را بيدار كند.

پير زن خيلي غصه مي خورد كه چرا بعد از آن همه زحمتي كه براي ديدن عمو نوروز كشيده, درست همان موقعي كه بايد بيدار مي ماند خوابش برده و نتوانسته عمو نوروز را ببيند و هر روز پيش اين و آن درد دل مي كرد كه چه كند و چه نكند تا بتواند عمو نوروز را ببيند؛ تا يك روزي كسي به او گفت چاره اي ندارد جز يك دفعة ديگر باد بهار بوزد و روز اول بهار برسد و عمو نوروز باز از سر كوه راه بيفتد به سمت شهر و او بتواند چشم به ديدارش روشن كند.

پير زن هم قبول كرد. اما هيچ كس نمي داند كه سال ديگر پيرزن توانست عمو نوروز را ببيند يا نه. چون بعضي ها مي گويند اگر اين ها همديگر را ببينند دنيا به آخر مي رسد و از آنجا كه دنيا هنوز به آخر نرسيده پيرزن و عمو نوروز همديگر را نديده اند.

حاجی فیروز با عمو نوروز

 

 

+ نوشته شده توسط هومن در پنجشنبه بیست و نهم اسفند ۱۳۸۷ و ساعت 16:37 |
کاری ابتکاری با تخم مرغزیباترین سفره هفت سینهای برای نوروز 88Click for Full Size ViewClick for Full Size Viewمدلهای بسیار زیبا از سفره هفت سینهای نوروز 88Click for Full Size ViewClick for Full Size ViewClick for Full Size ViewClick for Full Size ViewClick for Full Size ViewClick for Full Size ViewClick for Full Size ViewClick for Full Size Viewwww.mehriran.net دانلود جدیدترین موزیکها ،عکسها ، اس ام اسwww.mehriran.net دانلود جدیدترین موزیکها ،عکسها ، اس ام اسClick for Full Size ViewClick for Full Size ViewClick for Full Size ViewClick for Full Size ViewClick for Full Size ViewClick for Full Size ViewClick for Full Size ViewClick for Full Size ViewClick for Full Size ViewClick for Full Size ViewClick for Full Size ViewClick for Full Size ViewClick for Full Size ViewClick for Full Size ViewClick for Full Size ViewClick for Full Size ViewClick for Full Size ViewClick for Full Size ViewClick for Full Size ViewClick for Full Size ViewClick for Full Size View

+ نوشته شده توسط هومن در پنجشنبه بیست و نهم اسفند ۱۳۸۷ و ساعت 16:20 |

فرخنده باد بر همگان مقدم بهار

نوروز , جاودانه ترين جشن روزگار

سلام به تمام دوستان گل

سال جدید را خدمت شما تبریک عرض می کنم و امیدوارم سال نو، سالی پر از موفقيت، سر بلندی و شادکامی برای شما و خانواده تان باشه.

 با خودم فکر کردم از چی بنویسم بهتره؟ تصمیم گرفتم کمی از سنت و رسم و رسومات نوروزی بگم.

اما گفتم نوروز هر ساله برپا می شود و هر ساله از آن سخن می رود  بسیار گفته اند و بسیار شنیده ایم

 پس به تکرار نیازی نیست چرا هست مگر ما آن را تکرار نمی کنیم؟

  با من همراه باشید

هفت‌سین: سفره‌ای است که ایرانیان هنگام نوروز می‌‌آرایند. آنچه که در این سفره قرار می‌گیرد، باید دارای خصوصیت زیر باشد:

۱.پارسی  باشد؛

۲.با بند واژه‌ی«س» آغاز شود؛

۳.ریشه‌ی گیاهی داشته باشد؛

۴.خوردنی باشد؛

۵.اسم مرکب نباشد؛

۶.برای بدن سودمند باشد؛

هرچند که در سفرهٔ هفت سین باید به هرحال هفت جزء که با آوای «سین» آغاز می‌شوندچیده شود، ولی برای زینت و چیدمان دلپذیرتر سفرهٔ هفت سین، تقریباً همهٔ خانواده‌های ایرانی اجزاء دیگری هم در سفره می‌چینند و در آرایش و رنگامیزی سفره شان نهایت خوش سلیقگی را اعمال می‌کنند.

آینه و کتابی مقدس در کنار آن هم از اجزائی است که تقریباً در هر سفرهٔ هفت سینی چیده می‌شود. برخی بر این باورند که سکه که نماد «دارایی» وآب که نماد «پاکی و روشنایی» است بهتر است در کنار هم قرار گیرند و سکه را درون ظرفی از آب سر سفره می‌گذارند.

                                           ســـبزه:نماد تولد دوباره

                                       ســـیب :نماد زیبایی و تندرستی

                                         ســـیر: نماد پزشکی(درمان یا طب)

                                      ســـنجد:نماد عشق

                                           ســـکه:نماد دارایی

                                    ســـرکه: نماد شکیبایی و عمر

                                  ســـماق:نماد(رنگِ) طلوع خورشید

 

دیگـــر اقـــــلام:

کتاب نشانه تمدن و خردورزی:دیوان حافظ و شاهنامه(مسلمانان معمولا قرآن انتخاب می کنند)

آینه - ماهی قرمز -تخم مرغ رنگی -شمعدان اصیل ایرانی -شیرینی ایرانی(مانند باقلوا،شیرینی

 آردنخودچی، ...) همچنین:گلاب،آجیل،،گل نرگس، شکلات

مثل ماهی زنده مثل سبزه زیبا مثل سمنو شیرین مثل سنبل خوشبو مثل سیب خوشرنگ و مثل سکه با ارزش باشید... 

پیشینه:در بسیاری از منابع تاریخی آمده است که "هفت سین" نخست "هفت شین" بوده و بعدها به ایــن نام تغییر یافته است. شمع، شیرینی، شهد (عسل)، شمــشاد، شربت و شقایق یا شاخه نبات، اجزای تشکیل دهنده سفره هفت شین بودند.

آیین ها و سنت ها:خانه تکانی،سفره هفت سین،سمنو،حاجی فیروز،جهارشنبه سوری،آجیل مشکل

 گشا،سبزی پلو،سیزده بدر

دید و بازدید:

دید و بازدید رفتن تا پایان روز ۱۲ فروردین ادامه دارد. اما معمولاً در همان صبح نوروز به دیدن اقوام نزدیک، مانند پدر و مادر، پدر بزرگ و مادر بزرگ، پدر و مادر زن یا شوهر، عمه، عمو، خاله، دائی و... می‌‌روند.

روزهای بعد نوبت اقوام دورتر فرا می‌‌رسد و سر فرصت به دیگر اقوام و دوستان سر می‌‌زنند و دیدارها تازه می‌کنند. حتی اگر کسانی در طول سال به علت کدورت‌هایی که پیش آمده از احوال پرسی یکدیگر سر باز زده باشند، این روزها را فرصت مغتنمی برای رفع کدورت می‌‌شمارند و راه آشتی و دوستی در پیش می‌‌گیرند.

خانه‌تکانی:

برگزاری جشن نوروز پیش در آمدهایی دارد که بدون انجام آنها،انگار سال و روزگار نو نمی شود.

از جمله مهمترین این پیش نیازها خانه تکانی آخر سال است که بی انجام آن،انگار برای زنان سال نو نمی شود.

خانه‌تکانی یکی از آیین‌های نوروزی است که مردم بیشتر مناطقی که نوروز را جشن می‌گیرند به آن پایبندند. در این آیین، تمام خانه و وسایل آن در آستانه نوروز گردگیری، شستشو و تمیز می‌شوند. این آیین در کشورهای مختلف از جمله ایران، تاجیکستان و افغانستان برگزار می‌شود.

آتش‌افروزی:

رسم افروختن آتش، از زمان‌های کهن در مناطق نوروز متداول شده است. در ایران و بخش‌هایی از افغانستان، این رسم به‌صورت روشن کردن آتش در شب آخرین چهارشنبه سال متداول است. این مراسم چهارشنبه‌سوری نام دارد. پریدن از روی آتش در ایام نوروز در ترکمنستان نیز رایج است.

همچنین رسم افروختن آتش در بامداد نوروز بر پشت بام‌ها در میان برخی از زرتشتیان (از جمله در برخی از روستاهای یزد) مرسوم است.

مسافرت نوروزی:

از آنجا که مدارس در ایام نوروز تا ۱۴ فروردین تعطیل است، فرصت خوبی برای سفر کردن به دست می‌آید. پس گروه کثیری از مردم به شهرهای دیگر و نقاط خوش آب و هوا ی کشور که در ایام نوروز از آب و هوای معتدل برخوردار است، سفر می‌کنند. اما این سفرها نیز خالی از دید و بازدید نیست. مردم به دیدار یکدیگر می‌‌روند و دیگران را به شام و ناهار دعوت می‌کنند.

طبیعت‌گردی :

مردم ایران روز سیزدهم فروردین، به مکان‌های طبیعی مانند پارک‌ها،باغ‌ها، جنگل‌ها و   ماطق خارج از شهر می‌روند. این مراسم سیزده‌به‌در نام دارد. از کارهای رایج در این جشن، گره زدن سبزه و گفتن دروغ سیزده است. مراسم سیزده‌به‌در در مناطق غربی افغانستان ازجمله شهر هرات نیز برگزار می‌شود. با وجودی که روز سیزدهم فروردین در کشور افغانستان جزو تعطیلات رسمی نیست، اما مردم این مناطق برای گردش در طبیعت، عملا کسب و کار خود را تعطیل می‌کنند. مردم این منطقه همچنین اولین چهارشنبه سال را نیز با گردش در طبیعت سپری می‌کنند.

    

خوب دوستای خوبم مجددا سال نو مبارک و به امید موفقیت بیشتر درسال جدید.
 

 دنيا را برايتان شاد شاد


                                   و شادی را برايتان دنيا دنيا آرزومندم


                                                                                                هر روزتان نوروزhttp://majarahayman.blogfa.com/post-84.aspxمنبع

+ نوشته شده توسط هومن در پنجشنبه بیست و نهم اسفند ۱۳۸۷ و ساعت 16:13 |
پنجشنبه 1387/12/29
سنت نوروز و داستان هايش
 

" عمو نوروز و حاجي فيروز "

عمو نوروز و حاجي فيروز اصلا فرعي نيستند ، خيلي هم اصلي اند. داستان عمو نوروز ، داستاني عاشقانه است . عمو نوروز منتظر زني است . آن ها ميخواهند با هم ازدواج كند.اين داستان مي تواند به آن  ازدواج مقدس الهه و شاه مربوط باشد . در واقع آن زن بي نام ( سال ) عاشق عمو نوروز است  و آن الهه هم عاشق شاه است . عمو نوروز نماد كسي است كه بركت ميدهد ، حالا شاه يا هر كس ديگر و آن زن هم منتظر عمو نوروز است .

معمولا زن هميشه با زمين هم هويت است ، جز در بعضي از  اساطير مصري كه زمينش مذكر است ، معمولا زن و زمين يكي هستند .

الهه كه عاشق شاه است ، او را انتخاب مي كند و آن زن عاشق ( سال ) هم عمو نوروز را بر مي گزيند.ديدار زن و عمو نوروز اتفاق نمي افتد .

زن هيچ موقع در زمان عمو نوروز بيدار نيست  ، آنقدر خانه را  روفته و روبيده و كاركرده كه خوابش برده . زن صاحب خانه است و مرد مسافر ، و اين سفر هميشه ادامه دارد.

اما داستان حاجي فيروز  بسيار جدي تر و مهم تر است. مرحوم مهرداد بهار حدس زده  بود كه سياهي صورت حاجي فيروز  بايد مربوط به بازگشت او از دنياي مردگان باشد  . ظاهرا داستان از اين قرار است  كه "ايشتر " كه همان  الهه تموز است  شاه – دوموزي – را بر مي گزيند . يك روز الهه به زير زمين ميرود و با ورود الهه به زيز زمين  ، در روي زمين باروري متوقف مي شود . نه ديگر درختي سبز مي شود  نه ديگر گياهي هست . خدايان كه از ايستايي جهان ناراحت بودند  ، براي پيدا كردن راه حل جلسه مي كنند  و قرار مي شود كه نيمي از سال  را  "دوموزي " به زير زمين برود و نيم ديگر سال را خواهر دوموزي كه " گشتي ننه " نام دارد  به جاي برادر به زير زمين برود. وقتي دوموزي يه روي زمين  مي آيد بهار مي شود  و تمام مراسم  نوروز هم ظاهرا  و احتمالا به دليل  آمدن اوست . وقتي دوموزي را به زير زمين  ميفرستند ، لباس قرمز تنش مي كنند  و دايره و دنبك  ، ساز و ني دستش مي دهند  واين يعني خود حاجي فيروز . صورت سياهش هم مربوط به بازگشتش از دنياي مردگان است  و اين شادماني ها براي بازگشت دوموزي  از زير زمين است  . همه مي دانيم حاجي فيروز طلايه دار عيد نوروز است  ، اما اكثر ما از داستان شكل گيري اين اسطوره بي خبريم.

دكتر كتايون مزدا پور  استاد زبان هاي باستاني  و اسطوره شناس گفته است زنده ياد دكتر مهرداد بهار سال ها پيش حدس زده بئد سياهي صورت حاجي فيروز  به دليل بازگشت  او از سرزمين مردگان است  و اخيرا خانم شيدا جليلوند كه روي لوح اكدي  فرود ايشتر به زمين كار مي كند ، به نكته اي تازه پي برد  كه حدس دكتر بهار و ارتباط داستان بنيادين ازدواج  مقدس به نوروز  و حاجي فيروز را تاييد مي كند.

دكتر مزدا پور مي گويد : " نوروز جشني مربوط به پيش از آمدن آريايي ها به اين سرزمين است .لااقل از دو سه هزار سال قبل اين جشن در ايران برگزار مي شده و به احتمال زياد  با آيين ازدواج مقدس مرتبط است . تصور ميشده كه الهه بزرگ ، يعني الهه مادر ، شاه را براي شاهي انتخاب و با او ازدواج مي كند ."

دكتر صنعتي زاده اين الهه را " ننه " يا " ننه خاتون " نام داده ، معادل سومري آ ن " ناناي " و معادل بابلي و ايراني آن " ايشتر " و "آناهيتا " است . تا آن جا كه مي دانيم اين الهه خداي جنگ و ، آفرينندگي و باروري است.

دكتر مزدا پور داستان اين ازدواج نمادين و اسطوره اي را كه بنيادي ترين نماد نوروز است  چنين شرح داد : "اينانا يا ايشتر كه در بين النهرين است عاشق  دوموزي يا تموز مي شود (نام دوموزي در كتاب مقدس تموز است ) و او را براي ازدواج انتخاب مي كند ."

اينانا تمام زيور آلاتش را به همرا مي برد. او بايد از هفت دروازه رد شود تا به زير زمين برسد . خواهري كه فرمانرواي زير زمين است بسيار حسود است ، وبه نگهبان ها دستور ميدهد  در هر دروازه مقداري  از جواهرا ت الهه را بگيرند . در آخرين طبقه نگهبان ها حتي گوشت تن الهه را هم مي گيرند و فقط استخوان هايش باقي مي ماند. از آن طرف روي تمام زمين باروري متوقف مي شود.نه درختي سبز مي شود ، نه گياهي هست و نه زندگي . و هيچ كس نيست كه براي معبد خدايان هديه بدهد.وآن ها كه به تنگ آمده اند جلسه مي كنند و وزير الهه را براي چاره جويي دعوت مي كنند.

الهه كه پيش از سفر از اتفاق هاي ناگوار آن اطلاع داشته ، قبلا به او وصيت كرده بود كه چه بايد بكند.به پيشنهاد وزير خدايان موافقت مي كنند يك نفر به جاي الهه  به زيرزمين برود تا او بتواند به زمين بازگرددو باروري دوباره آغاز شود.در روي زمين فقط يك نفر براي نبود الهه عزاداري نمي كرد و از نبود او رنج نمي كشيد ، و او دوموزي شوهر الهه بود .به همين دليل خدايان مقرر مي كنند نيمي از سال را او و نيمه ديگر را خواهرش به زير زمين بروند تا الهه به  روي زمين بازگردد.

دوموزي را با لباس قرمز در حالي كه دايره ، دنبك ، ساز و ني لبك دستش ميدهند به زمين مي فرستند.شادماني هاي نوروز و حاجي فيروز براي بازگشت دوموزي از زير زمين وآغاز دوباره باروري در روي زمين است.http://azadeh-arezoo.blogfa.com/post-81.aspx منبع

+ نوشته شده توسط هومن در پنجشنبه بیست و نهم اسفند ۱۳۸۷ و ساعت 16:12 |

لحظه تحويل سال نو در شهرهاى بزرگ جهان


لحظه تحویل سال نوایرانی٬ ساعت ۱۵ و ۰۳ دقیقه و ۵۸ ثانیه آدینه‌روز٬ سی‌ام اسفندماه ۱۳۸۷ برابر با ۲۲ ربیع‌الاول ۱۴۳۰ هجری قمری و ۲۰ مارس ۲۰۰۹ میلادی بر مبنای طول سال اعتدالی گاهشماری ایرانی.

شورای مرکز تقویم موسسه ژئوفیزیک در تقویم رسمی کشور٬ لحظه تحویل سال را بر مبنای طول سال متغیر ساعت ۱۵ و ۱۳ دقیقه و ۳۹ ثانیه روز جمعه٬ سی‌ام اسفند ۱۳۸۷ اعلام کرده‌است.

سال نو خورشيدي در روز جمعه ۳۰ اسفند ۱۳۸۷ هجرى شمسى (برابر با ۲۰ مارس ۲۰۰۹ ميلادى) به ساعت ۱۵ و ۱۳ دقيقه و ۳۹ ثانيه به وقت تهران، و ساعت ۱۱ و ۴۳ دقيقه و ۳۹ ثانيه به وقت گرينويچ حلول مي كند.

لحظه حلول سال نو خورشيدي به وقت ديگر شهرهاي جهان به شرح زير است:

۴:۴۳:۳۹ - سان فرانسيسكو، لس آنجلس، ونكوور
۵:۴۳:۳۹ - گواتلاما، مكزيكوسيتى
۶:۴۳:۳۹ - شيكاگو، هوستون، وينپگ
۷:۴۳:۳۹ - آتلانتا، بوستون، تورونتو، ديترويت، فيلادلفيا، مونترئال، ميامى، نيويورك، هاوانا، واشنگتن
۸:۴۳:۳۹ - برازيليا، بوئنوس آيرس، ريو دو ژانيرو، سائوپائولو، هاليفاكس
۱۱:۴۳:۳۹ - ليسبون، دوبلين، لندن
۱۲:۴۳:۳۹ - استكهلم، اسلو، آمستردام، بارسلونا، برلين، بروكسل، بلگراد، بوداپست، پاريس، پراگ، رم، زوريخ، ژنو، كپنهاگ، لاگوس، مادريد، ورشو، وين
۱۳:۴۳:۳۹ - آتن، آنكارا، استانبول، امان، بيت‏المقدس، بخارست، بيروت، ژوهانسبورگ، قاهره، كيپ‏تاون، كى‏يف، مينسك، هلسينكى
۱۴:۴۳:۳۹ - عدن، آديس آبابا، بغداد، خارطوم، رياض، كويت، مسكو، نايروبى
۱۵:۱۳:۳۹ - تهران
۱۵:۴۳:۳۹ - دبى
۱۶:۱۳:۳۹ - كابل
۱۶:۴۳:۳۹ - اسلام آباد، تاشكند، دوشنبه، كراچى، لاهور
۱۷:۱۳:۳۹ - بمبئى، دهلى نو، كلكته
۱۷:۲۸:۳۹ - كاتماندو
۱۷:۴۳:۳۹ - آلماتى، داكا
۱۸:۴۳:۳۹ - بانكوك، جاكارتا، هانوى
۱۹:۴۳:۳۹ - پكن، تايوان، سنگاپور، شانگهاى، كوالالامپور، مانيل، هنگ كنگ
۲۰:۴۳:۳۹ - توكيو، سئول
۲۲:۱۳:۳۹ - آدلايد
۲۲:۴۳:۳۹ - سيدنى، ملبورن


+ نوشته شده توسط هومن در پنجشنبه بیست و نهم اسفند ۱۳۸۷ و ساعت 15:53 |


 

شعبون بی مخ

شعبان جعفري در سال 1300ش در محلة سنگلج تهران متولد شد. او پس از تحصيل كوتاه مدت در مدارسي چون عنصري، بصيرت و اسلام به علت شرارت، تحصيل را رها كرد و در همان دوران به شعبان بي‏‌مخ معروف شد. پس از ترك تحصيل به كارهاي مختلفي روي آورد ولي در آنها نيز موفق نبود و به علت علاقة زياد به ورزش باستاني روي آورد.

 

شعبان كه در محلة خود دستة از اوباش را همراه خود كرده بود، در سن پانزده سالگي به خاطر شرارت به زندان رفت. در سال 1319 به علت اجباري بودن نظام وظيفه، به سربازي رفت و به خاطر فرار مكرر از خدمت سربازي، دوران دو سالة سربازي او چهار سال به طول انجاميد. پس از ورود متفقين به ايران، او نيز با فرار از پادگان به دوران سربازي خود پايان داد و پس از چندي به همراه يكي ديگر از كشتي‏گيران در ميدان شاهپور باشگاه ورزشي به نام باشگاه آهن راه‏اندازي كرد و در مسابقات قهرماني ورزشهاي باستاني كشور سال 1322 به قهرماني در رشتة كباده و چرخ دست يافت.

 

 

 

 

منوچهر آزمون و شعبان جعفري

شعبان جعفري در حال ورزش باستاني در باشگاه جعفري، در حضور امراي ارتش

 

جعفري از سال 1326ش با بر هم زدن نمايش « مردم» به كارگرداني عبدالحسين نوشين در تئاتر فردوسي، براي حاكميت محبوب شد و به جاي آنكه به جرم ايجاد آشوب و اخلال در نظم عمومي محبوس گردد با دريافت وجه دستي بنابه دستور ادارة آگاهي مدتي از تهران به لاهيجان رفت. در لاهيجان زورخانه‏اي را اداره مي‏كرد و پس از يك سال به تهران بازگشت.

 

دهه سي، براي اين لعين بي‏مخ، دهة طلايي بود. در سال 1329 پس از آنكه به استقبال آيت‏الله كاشاني كه از تبعيد بازمي‏گشت رفت، در بين جمعيت طرفداران آيت‏الله، شايع شد كه وي به قصد قتل ايشان در اين مراسم حضور يافته است و همين مسئله باعث شد تا از سوي طرفداران آيت‏الله كاشاني مورد ضرب و جرح قرار گيرد و مدتي نيز در بيمارستان بستري بود. سپس به حمايت از نهضت ملي شدن نفت و دكتر مصدق برخواست. او به همراه گروه اراذل و اوباش خود در روز 14 آذر 1330، به دفتر روزنامه‏هاي چپ و توده‏اي و مخالف دولت دكتر مصدق مانند چلنگر، مردم، شورش، بدر و... حمله كرده و اين دفاتر را غارت و ويران كردند. اين آشوب براي او مدتي حبس در زندان قصر را به ارمغان آورد.

 

 پس از آزاد شدن بار ديگر راه خود را در پيش گرفت، در جريان 30 تير 1331 به فعاليت براي بازگرداندن دكتر مصدق بر مسند نخست‏وزيري پرداخت اما به فاصلة كوتاهي از مصدق روي برگرداند و ماجراي 9 اسفند 1331 پيش آمد. در اين روز به پيشنهاد دكتر مصدق، شاه قصد خروج از كشور و سفر به عتبات را داشت كه شعبان به همراه گروهي از اراذل و اوباش خود با تجمع در مقابل كاخ مرمر از اين امر جلوگيري كردند و با تهديد بازاريان، بازار تعطيل شد و اين گروه به مقابل خانه دكتر مصدق رفته و اقدام به شكستن در منزل وي نمودند. اين ماجرا منجر به حبس وي تا 28 مرداد 1332 شد و در ظهر 28 مرداد 1332 به حكم زاهدي از زندان آزاد شد و جريان هدايت اوباش را به عهده گرفت. پس از كودتاي 28 مرداد به تاجبخش شهرت يافت. پس از اين خدمت، بنابه پيشنهاد تيمسار زاهدي با شاه ملاقات كرد و زميني براي تاسيس باشگاه ورزشي به وي اهدا شد، در ضمن در همين ملاقات از شاه اجازه گرفت تا جمعيتي به نام جمعيت جوانان جانباز تشكيل دهد تا در مواقعي ضروري از آنان استفاده شود. ساخت باشگاه جعفري سه سال طول كشيد و محمدرضا پهلوي خود آن را افتتاح كرد. مدتي نيز تيمور بختيار رياست افتخاري آن را برعهده داشت. هزينه‏هاي باشگاه از دربار و اطرافيان شاه و ساواك تامين مي‏شد. گرچه او منكر دريافت هرگونه وجهي از دربار است ولي اسناد تقاضاي پول از دربار توسط وي موجود مي‏باشد. در اسفند 1332، دكتر حسين فاطمي دستگير شد و شعبان جعفري كه خصومتي خاص با وي داشت با دستة خود به مقابل شهرباني رفت و زماني كه دكتر فاطمي از شهرباني خارج شد به وي حمله كرد و او را مورد ضرب و شتم قرار داد و به روايتي با چاقو مورد حمله قرار داد. او در خاطرات خود به صراحت منكر اين مسئله است و آن را امري ناممكن از سوي خود مي‏خواند.

 

 يکي از مقامات خارجي در باشگاه شعبان جعفري

 شعبان جعفري در مراسم 4 آبان

   

در مراسم 4 آبان هر سال جعفري به نمايش ورزشهاي باستاني در ورزشگاه امجديه، در مقابل شاه مي‏پرداخت. بسياري از مهمانان خارجي حكومت به باشگاه او دعوت مي‏شدند و در آنجا ورزش باستاني اجرا مي‏شد.

 

در جريان وقايع 15 خرداد 1342، باشگاه جعفري آتش زده شد. جعفري نيز با جمعيت جوانان جانباز خود به تلافي در روز 16 خرداد به خيابانها ريختند و ايجاد رعب و وحشت كردند. حضور او در چنين روزهايي آنچنان زننده بود كه وزارت اطلاعات و امنيت كشور خواهان آن بود كه هرچه كمتر در محافل ظاهر شود. از ديگر اقدامات وي برگزاري مراسم روضه‏خواني در دهه ماه محرم در تكيه دباغخانه بود كه هزينه آن را از ساواك هر ساله دريافت مي‏كرد.

 

با آغاز انقلاب اسلامي، جعفري نيز احساس خطر كرد و به اسرائيل گريخت ولي مجدداً به ايران بازگشت و همزمان با خروج شاه از كشور به ژاپن رفت. از ژاپن به آلمان، اسرائيل، فرانسه، انگليس و تركيه رفت. در تركيه با گروه ارتشبد آريانا و بر عليه حكومت جمهوري اسلامي به فعاليت پرداخت و در حال حاضر با دريافت تابعيت امريكايي، در كاليفرنيا زندگي مي‏كند و به تازگي خاطرات وي به كوشش هما سرشار منتشر شده است.

 

از شعبان جعفري 209 قطعه عكس و 32 برگ سند در مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران موجود است.

 

جالب است بدانيد شعبان جعفري ملقب به «شعبان بي مخ» در سالگرد کودتاي 28 مرداد درآمريكا درگذشت.

سنگ قبر شعبان جعفری معروف به شعبان بی مخ


+ نوشته شده توسط هومن در پنجشنبه بیست و دوم اسفند ۱۳۸۷ و ساعت 9:36 |

بعد از مرگ در دانش ژاپنی

باور شبح شیطان و روح ریشه عمیقی در باور و فرهنگ عامه و داستانهای تاریخی ژاپن دارد. باور های انسان شناسی ژاپن در مذهب شینتون و بودایسم و تاویسم که با خرافات دارای پیچیدگی زیادی هست از چین و هند وارد ژاپن شده است. داستانها و میراث کهنی که با اسطوره انسان شناسی آمیخته است در طول سالیان سال توسط فرهنگهای مختلف در گذشته و حال جمع آوری شده است.
فرهنگ عامیانه در راستای گسترش وقایع طبیعی تکامل پیدا کرد. پدیده های غیر قابل توضیح که مبدا مشخصی نداشتند در میان انسانها ایجاد ترس می کردند.
راز مرگ پدیده ای که در فرهنگ های مختلف توضیح منطقی ندارد. مرگ سرزده و ناگهانی است. مرگ چیزی است که شما را از یک وضیعت به وضعیت دیگر و بدن را به زمین و روح را به جان پیوند می زند.
درطول قرنها گاهی انسانها قادر بودند که باور کنند و بفهمدند که سرانجام مرگ چیست. به دلیل حکایت ها و داستانها و افسانه ای در مورد ارواح و مرگ به تدرج شکل گرفت.
ژاپنی ها باور دارند که همیشه توسط ارواح احاطه شده اند. به همین دلیل در مذهب Shinto بعد از مرگ انسان تبدیل به ارواح و در بعضی مواقع تبدیل بخدا خواهند شد.
آنها باور دارند که هشت میلیون خدا در بهشت و زمین کوه و جنگل و دریا و آسمانها وجود دارد.
در رسم روسوم سنتی این خداها دارای دو روح هستند.
یکی روح لطیف و مهربان ( nigi-mi-tama) و دیگری روح تندو خشن ( ara-mi-tama).


مذهب بودا که در قرن ششم وارد ژاپن شد بعدجبر ماورا طبیعی را که بعد جدیدی بود به باور و اعتقاد ارواح اضافه کرد.
مذهب بودا تعریف جدیدی علاوه بر جهان مرگ و جهان زندگی داشت که سرزمین خالص(Jodo) گفته می شد.
راهی را که انسان در طول زندگی به طور مشخص طی می کند راهی است که یا به جهان مرگ می رود یا راهیست به سوی سر زمین خالص.زلپنی ها باور دارند که بعد از مرگ روح انسان کثیف و عصبانی و خشمگین هست. در طول هفت سال بعد از مرگ تشریفات و مراسم مذهبی زیادی برای پاک کردن و آرام کردن ارواح نا آرام انجام می شود.
با توجه به این باور روح بین سرزمین زندگی و جهان تاریک و سایه سرگردان هست. به همین خاطر دعا و عبادت ضامن گذر افراد به جهان مرگ خواهد بود

دنباله دارد.منبع روزنامه یومیوری
+ نوشته شده توسط هومن در سه شنبه سیزدهم اسفند ۱۳۸۷ و ساعت 22:58 |

+ نوشته شده توسط هومن در دوشنبه دوازدهم اسفند ۱۳۸۷ و ساعت 19:45 |

ماهواره امید

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

پرش به: ناوبری, جستجو
ماهواره امید
پرتاب ماهواره‌بر سفیر امید ۲ که این ماهواره را فضا برد.
ویژگی‌ها
سازنده ايران
کارکرد مخابراتی
اندازه
بار ۲۷ کیلوگرم
کارایی
اوج ۲۰۰۰
حضیض ۱۶۰


ماهوارهٔ اُمید، نخستین ماهواره ساخت کشور ایران است که بنا به ادعای مقامات جمهوری اسلامی تمام تجهیزاتش در سازمان فضایی ایران طراحی و تولید شده‌است.۱۲ساخت ماهواره تحقیقاتی «امید» از ۱۵ اسفند ۱۳۸۴ آغاز گردید و طی ۲ سال آماده انجام تست‌های مشترک شد.۳ با ساخت این ماهواره، ایران نهمین کشوری در دنیا است که توانمندی ارسال ماهواره به فضا را پیدا کرد.۴

ماهواره «امید» بامداد ۳ فوریه ۲۰۰۹ میلادی (۱۵ بهمن ۱۳۸۷) و در سی‌امین سالگرد پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ در مدار فضا قرار گرفت.۵

در سال ۲۰۰۸ میلادی ابتدا ستاد کل نیروهای مسلح ایران اعلام کرد که ماهواره امید با یک «موشک ایرانی» به فضا فرستاده شده‌است اما ساعاتی بعد خبر پرتاپ ماهواره امید تکذیب و تاکید شد که تنها موشک ماهواره بر سفیر امید، که قرار است در آینده ماهواره امید را به فضا منتقل کند، آزمایش شده‌است.۶

ناسا تایید کرد که این پرتاب موفقیت آمیز بوده است. ۷ رئیس جمهور گفت این ماهواره پرتاب شد تا یکتا پرستی و صلح و عدالت را در جهان بگسترد ۸ وزیر امور خارجه منوچهر متکی گفت این ماهواره پرتاب شد تا نیاز‌های کشور را برآورده سازد و کاملا برای اهداف صلح آمیز است. ۸ منابع ارتش آمریکا خاطرنشان کردند که این پرتاب باعث نگرانی است اما تعادل قدرت را در منطقه تهدید نمی کند.۹

امید دومین ماهواره ایران در مدار است. اولین ماهواره سینا ۱ است که توسط روسیه در سال ۲۰۰۵ ساخته و برای ایران به فضا پرتاب شده است. ۱۰۱۱ مقامات ایران اطلاعات کمی پیرامون مشخصات این ماهواره منتشر کرده اند.[نیازمند منبع]

فهرست مندرجات

[نهفتن]

[ویرایش] مشخصات فنی

 • نوع ماهواره : مخابراتی
 • ابعاد کلی سازه در حالت بسته : ۴۰ در ۴۰ در ۴۰ سانتیمترمکعب
 • وزن : ۲۷ کیلو گرم
 • کنترل حرارات : پسیو
 • باند فرکانس : UHF

ساختار ایستگاه‌های زمینی ماهواره امید

 • ایستگاه‌های رنجینگ ( ۴ ایستگاه)
 • ایستگاه‌های تله متری و تله کامند(۳ ایستگاه)
 • ایستگاه کنترل مرکزی (ا ایستگاه)

۱۲

[ویرایش] ویژگی‌ها

این ماهواره در هر ۲۴ ساعت، ۱۵ بار به دور زمین می‌چرخد و گزارش‌های دورسنجی به مرکز فضایی در ایران می‌فرستد. این ماهواره همچنین دو باند بسامد و هشت آنتن برای ارسال اطلاعات دارد که در هربار چرخش، دوبار توسط ایستگاه‌های زمینی کنترل و هدایت می‌شود.۱۳

ماهواره امید از نوع ماهواره سبک است و توسط ماهواره‌بر «سفیر دو» در مدار قرار گرفته‌است. این ماهواره با هدف برقراری ارتباطات متقابل ماهواره و ایستگاه زمینی، تعیین مشخصات مداری و دورسنجی مشخصات زیرسامانه‌ها، در مدار زمین قرار داده شده‌است.۱۴

[ویرایش] سامانه فضایی بومی ایران

ایستگاه هدایت و کنترل ماهواره در مدار ارتفاع پایین نیز وظیفه تعیین موقعیت ماهواره در مدار را بر عهده داشته و ارتباط رادیویی با ماهواره برقرار می‌کند و فرمان‌های کنترلی را به ماهواره ارسال نموده و پاسخ آن را دریافت می‌کند. این ماهواره توسط ماهواره‌بر سفیر ساخت ایران توسط موشک سفیر از پایگاه فضایی ایران، به مدار پرتاب شد. موشک سفیر برای پرتاب این ماهواره به فضا طراحی شده‌است.۱۵ ماهوارهٔ امید به همراه ایستگاه‌های زیرزمینی و پرتاب فضایی، جمعاً نخستین سامانه فضایی بومی ایران را تشکیل می‌دهند. ماهواره‌های خاص ایران عبارتند از ماهواره زهره، ماهواره سینا، ماهواره پارس و ماهواره‌های مصباح ۱ و مصباح ۲. ۱۶

[ویرایش] پرتاب آزمایشی

احمدی نژاد در افتتاح مرکز فضایی جدید ايران در چهارم فوریه ۲۰۰۸ گفت كه ماهواره امید در آینده نزدیک پرتاب خواهد شد.۱۷ ایران در ۱۷ آگوست ۲۰۰۸ از آزمایش موفقیت آمیز یک موشک فضایی که قادر است یک ماهواره را حمل کرده و در مدار زمین قرار دهد خبز داد و بسیاری از دولت های غربی آن را تکذیب کردند که از بین آنان می توان به فرانسه اشاره کرد که گفت این موشک نمی تواند در طبقات بالایی جو عمل کند. ۱۸

[ویرایش] مدار

دورسنجی امید

صدای دورسنجی که از ماهواره امید به ثبت رسیده است. محو شدن های عمیق ممکن است به خاطر آشفتگی ماهواره در مدارش باشد
در صورت درست اجرا نشدن، به وپ:مدیا رجوع کنید.


اين ماهواره هم‌اکنون با زاویه میل مداری ۵۵٫۵ درجه در مدار است.۱۹ ارتفاع مدار این ماهواره ۲۴۶ تا ۳۷۷ کیلومتر بوده و در هر ۹۰٫۷۶ دقیقه یک بار به دور زمین می چرخد.۲۰

[ویرایش] بازتاب در رسانه های غربی

نیویرک تایمز اظهار داشت که پرتاب ماهواره امید فقط یک پیشرفت نمادین بوده‌است چرا که ماهواره بسیار کوچک بوده‌است ولی این عمل اشارات نظامی بالقوه‌ای در پی داشته‌است. ۲۱ این روزنامه همچنین به نقل از جفری فوردن از موسسه فناوری ماساچوست نوشت:ایران با وجود رویایویی مخالفت جهانی و تحریم‌های متعدد، به این مجمع (کشورهای دارای فناوری ماهواره) منحصر بفرد پیوست. وی حرکت ایران را یک شاهکار تکنولوژیکی توصیف کرد.۲۲

همچنین به نوشته هفته نامه نیوزویک این یک آزمایش شکست خورده دیگر برای پرتاب این موشک داشته‌است و :«طبق تحقیقات، تکنولوژی این ماهواره به ۵۰ سال قبل بازمی‌گردد و این مشابه راکتی است که ماهواره Sputnik روسی را در سال ۱۹۷۵ در فضا قرار داد.» پرتاب این ماهواره که به معنی افزایش برد موشک‌های ایران به ۲۵۰۰ کیلومتر است، به نفع هوادارن سپر موشکی آمریکا است.۲۳ ۲۴

دولت‌های غربی اعلام داشتند: ایران گام هراس انگیزی برداشته‌است تا موشک‌های دور بردی پرتاب کند که چه بسا قادر به حمل کلاهک‌های هسته‌ای است ۲۵ همچنین یکی از مسئولین عالی رتبه پنتاگون در گزارشی به شبکه سی ان ان گفت ایرانیان در پرتاب موشک موفق نشدند. وی افزود وزارت دفاع اطلاعاتی در دست دارد که نشان می‌دهد موشکی که ایران از پرتاب آن خبر داد «به هدفی که برای آن طراحی شده بود نرسید» ۲۶

[ویرایش] واکنش کشورهای غربی

 • آمریکا: سخنگوی کاخ سفید رابرت گیبس، اظهار داشت عمل پرتاب ماهواره ما را متقاعد نمی‌کند که ایران به طور مسئولیت‌پذیرانه‌ای در حال پیشبرد ثبات و امنیت منطقه‌است.۲۷
 • کشور متحده پادشاهی: وزیر امور خارجه بریتانیا Bill Rammell در پی این پرتاب، «نگرانی‌های جدی» را اعلام کرد. ۲۸

[ویرایش] جستارهای وابسته

[ویرایش] پیوند به بیرون

ویکی‌گفتآورد
مجموعه‌ای از نقل‌قول‌های مربوط به
در ویکی‌گفتاورد موجود است.

[ویرایش] منابع

 1. خبرگزاری رویترز، خبر: نخستین ماهواره ساخت کشور ایران، تاریخ انتشار: ۳ فوریه ۲۰۰۹.
 2. Iran launches first domestically produced satellite, Guardian
 3. سازمان فضایی ایران، خبر: ویژگی‌ها و مشخصات ماهواره امید ، تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۸۷.
 4. سايت فضايي اسپيس، خبر: ایران نخستین ماهواره خود را در مدار زمین قرار داد، تاریخ انتشار: ۳ فوریه ۲۰۰۹.
 5. نخستین ماهواره ساخت ایران در مدار زمین قرار گرفت (فارسی). بی‌بی‌سی فارسی. بازدید در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۸۷.
 6. پرتاپ موشک ایرانی 'سفیر امید' (بی‌بی‌سی فارسی)
 7. Ahmadinejad anouncing launch and saying, Allahu akbar over 5 times
 8. ۸٫۰ ۸٫۱ Iran launches homegrown satellite (۲۰۰۹-۰۲-۰۳). بازیابی در ۲۰۰۹-۰۲-۰۴.
 9. MSNBC
 10. Iran space rocket successfully transmits data. USA Today (۲۰۰۸-۰۲-۱۷). بازیابی در ۲۰۰۹-۰۲-۰۴.
 11. "First Iranian satellite launched", BBC, ۲۷ October ۲۰۰۵. Retrieved on ۲۰۰۸-۰۸-۱۷. (English) 
 12. سازمان فضایی ایران، خبر: ویژگی‌ها و مشخصات ماهواره امید ، تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۸۷.
 13. رادیو زمانه، خبر: ماهواره ساخت ایران در مدار زمین قرار گرفت، تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۸۷، بازدید: فوریه ۲۰۰۹.
 14. رادیو زمانه، خبر: ماهواره ساخت ایران در مدار زمین قرار گرفت، تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۸۷، بازدید: فوریه ۲۰۰۹.
 15. راکت کاوشگر یک با دستور رئیس جمهوری به فضا پرتاب شد. مهر نیوز. بازدید در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۸۶.
 16. ماهواره‌ها. وبگاه آفتاب. بازدید در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۸۶.
 17. DEBKAfile - Iran launches first space research rocket Safir ۱.
 18. إيران تضع في المدار أول قمر اصطناعي لها. France 24
 19. Iran puts satellite into Earth orbit. بازیابی در February 3, 2009.
 20. Omid - Orbit Data. Heavens Above. بازیابی در 2009-02-04.
 21. NAZILA FATHI and WILLIAM J. BROAD. "Iran Launches Satellite in a Challenge for Obama", New York Times, February ۳, ۲۰۰۹. Retrieved on ۲۰۰۹-۰۲-۷. (English) 
 22. NAZILA FATHI and WILLIAM J. BROAD. "Iran Launches Satellite in a Challenge for Obama", New York Times, February ۳, ۲۰۰۹. Retrieved on ۲۰۰۹-۰۲-۷. (English) 
 23. موشک امید، برای تقویت غرور ملّی ‏. روزآنلاین به نقل از روزنامه اکسپرس (در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۸۷).
 24. موج دوم جنگ روانی علیه ماهواره ایرانی. آنیده نیوز (در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۷۸).
 25. إیران تطلق أول قمر صناعی. موقع بی بی سی العربی
 26. «سفیر 2» یحمل «الأمل» الإیرانی إلی الفضاء الخارجی. موقع سی إن إن بالعربیة
 27. Jay Deshmukh. "Iran sends first home-built satellite into orbit", AFP, February ۳, ۲۰۰۹. Retrieved on ۲۰۰۹-۰۲-۷. (English) 
 28. Jay Deshmukh. "Iran sends first home-built satellite into orbit", AFP, February ۳, ۲۰۰۹. Retrieved on ۲۰۰۹-۰۲-۷. (English) 
این نوشتار متعلق به پروژه ماهواره خُرد است. با گسترش آن به ویکی‌پدیا کمک کنید.
+ نوشته شده توسط هومن در یکشنبه بیست و هفتم بهمن ۱۳۸۷ و ساعت 5:37 |
رصد ماهواره امید از طریق اینترنت

این نوآوری بزرگ را به همه ی هم میهنان عزیزم تبریک عرض میکنم.

 امكان رصد ماهواره ایرانی امید از طریق اینترنت فراهم شد.
به گزارش واحد مركزی خبر، معاون سازمان هوافضای ایران گفت: علاقه مندان می توانند با مراجعه به پایگاه WWW.N2YO.COM مسیرحركت ماهواره، سرعت، طول و عرض جغرافیایی را به صورت لحظه ای مشاهده كنند.

ابراهیمی دقت ماهواره امید را از برآوردهای اولیه بیشتر ارزیابی كرد و گفت: ماهواره امید در این چهار روز كه در مدار قرار دارد اطلاعات خوبی را ثبت و ارسال كرده است.

وی ماموریت این ماهواره را ارسال داده های اطلاعاتی در بخش‏های شدت جریان، ولتاژ و دمای محیط برشمرد.
معاون سازمان هوافضای ایران تصریح كرد: این ماهواره در ماموریت چند ماهه اش زمینه خوبی برای پرتاب ماهواره های بعدی فراهم خواهد كرد.
+ نوشته شده توسط هومن در یکشنبه بیست و هفتم بهمن ۱۳۸۷ و ساعت 5:35 |
نقلاب ما انفجار نور بود

اندكـى پـس از هجرت آیه الله العظمـى حاج شیخ عبد الكریـم حایرى یزدى ـ رحـمه الله علیه ـ ( نـوروز 1300 هـجـرى شمسـى، مـطابق بـا رجب المـرجب 1340 هجـرى قمـرى ) امام خمینى نیز رهـسپار حـوزه علمیه قـم گردید و به سرعت مراحل تحصیلات تكمیلى علوم حـوزوى را نزد اسـاتید حـوزه قـم طـى كرد. كه مـى تـوان از فرا گرفتـن تـتـمـه مباحث كـتاب مطـول ( در علـم معانى و بیان ) نزد مرحوم آقا میـرزا محمـد علـى ادیب تهرانـى و تكمیل دروس سطح نزد مرحـوم آیه الـله سید محمد تقـى خـوانسارى، و بیشتر نزد مرحـوم آیه الـله سیـد عـلى یثربى كاشانى و دروس فـقـه و اصـول نزد زعیـم حـوزه قـم آیـه الـله العظمى حاج شیخ عبدالكریـم حایرى یزدى ـ رضـوان الـلـه علیهـم نام برد .

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط هومن در یکشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۸۷ و ساعت 10:19 |
بهمن در ایران و اتفاقات آن زمان         

 


پيروزي انقلاب اسلامي ايران

22 بهمن 1357

در روز 22 بهمن 1357، تاريخ نهضت اسلامي مردم ايران به رهبري امام خميني (ره) به نقطه عطف خود رسيد. در اين روز سرانجام مبارزات مردم مسلمان به بار نشست و پادشاهي 2500 ساله و ظلم و استبداد بيش از 50 ساله رژيم پهلوي در ايران، ريشه كن شد و به خواست الهي حكومت جمهوري اسلامي تأسيس شد.

نهضت اسلامي ايران در سال 1341 با اعتراض شديد حضرت امام خميني و روحانيت پيشرو به لايحه انجمن هاي ايالتي و ولايتي و آنچه كه محمدرضا شاه آن را انقلاب سفيد شاه و ملت مي‌خواند شروع شد. در اين لايحه، قيد اسلام از شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان حذف و به جاي سوگند به قرآن، سوگند به كتاب آسماني آورده شد و به زنان نیز حق رأي داده شد.
پس از آن محمدرضا پهلوي، لوايح ششگانه‌اي را طرح و در يك رفراندوم نمايشي به تصويب رساند. امام خميني و مراجع قم نوروز سال 1342 را عزاي عمومي اعلام كردند.
در دوم فروردين 1342 مجلسي كه به مناسبت شهادت امام جعفر صادق (ع) تشكيل شده بود با حمله مزدوران ساواك رژيم پهلوي به مدرسه فيضيه قم به خاك و خون كشيده شد و عده‌اي از طلاب شهيد و مجروح شدند. حادثه مدرسه فيضيه قم، روحانيت و مردم را مصمم‌تر نمود و حضرت امام در سخنراني تاريخي خود در عاشورای همان سال به شاه و آمريكا و اسرائيل حمله شديدي كردند. به دنبال اين سخنراني مهم و تاريخي، عوامل رژيم، حضرت امام را در شب 15 خرداد 1342 دستگير و به تهران منتقل كردند. با اعلام اين خبر در شهرهاي مختلف، تظاهرات عظيمي بر پا شد و رژيم پهلوي دستور سركوب اين قيام را داد. در قيام تاريخي پانزده خرداد 1342 كه نقطه عطفي در ابتداي نهضت اسلامي بود، هزاران نفر از مردم شهرهاي مختلف به شهادت رسيده و يا مجروح شدند.
حضرت امام در 18 فروردين 1343 آزاد شدند و از همان ابتداي آزادي به سخنراني و مبارزه عليه رژيم ادامه دادند. ایشان كه از ابتداي جواني شعار قرآن " قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثني و فرادي " را سرلوحه كار خويش قرار داده و تنها راه اصلاح در جهان را قيام لله مي‌دانستند، در تاريخ 4 آبان 1343 در واكنش به تصويب لايحه مصونيت مستشاران آمريكايي در ايران (كاپيتولاسيون) طي يك سخنراني سرنوشت ساز در مسجد اعظم قم به افشاگري شديد اللحني عليه رژيم پرداخته و كاپيتولاسيون را عامل بردگي ايرانيان و ناقص استقلال كشور و مايه ننگ رژيم پهلوي دانستند.
رژيم سفاك پهلوي كه از روشنگري هاي رهبري نهضت به تنگ آمده بود چاره را در تبعيد ايشان دانست و بدينگونه حضرت امام را در 13 آبان 1343 به تركيه تبعيد کردند. در 13 مهر 1344 امام، به همراه فرزندشان آيت‌الله سيدمصطفي خميني به نجف منتقل شدند.
حضرت امام از بهمن ماه 1348، درس ولايت فقيه خود را كه در حقيقت پايه‌هاي تئوريك حكومت اسلامي بود، آغاز كردند. سلسله مباحث ولایت فقیه به شكل كتابي مدون در ايران و كشورهاي عربي انتشار يافت. همچنين حضرت امام به مناسبت هاي مختلف از جمله در جريان جشن‌هاي 2500 ساله شاهنشاهي، به روشنگري خود عليه رژيم پهلوي ادامه مي‌دادند.
در سال‌هاي اوليه دهه 1350، درآمد حاصل از نفت بيكباره افزايش يافت و شاه كه در غرور و نخوت، غرق شده بود، برنامه خود با عنوان رسيدن به تمدن بزرگ را اعلام كرد. همچنين او در تاريخ 11 اسفند 1353 حزب رستاخيز را به عنوان تنها حزب فراگير اعلام كرد و خودكامگي و استبداد خويش را بيش از پيش نمايان ساخت.
از آغاز سال 1355 شمسي تاريخ رسمي كشور از حزب دموكرات به رياست جمهوري آمريكا رسيد و با اعلام سياست حقوق بشر خود، محمدرضاشاه، ناگزير براي جلب رضايت بيش از پيش او فضاي باز سياسي را اعلام كرد.
انقلاب اسلامي با شهادت مشكوك آيت‌الله سيدمصطفي خميني در نجف اشرف توسط عوامل رژيم، وارد مرحله تازه‌اي شد و امواج خروشاني در بين مردم به پا كرد. امام خمینی اين حادثه را از الطاف خفيه الهي دانستند.
روز 17 دي 1356، در روزنامه اطلاعات مقاله اهانت آميزي تحت عنوان "ايران و استعمار سرخ و سياه" با امضاي مستعار "احمد رشيدي مطلق" و در حقيقت با دستور شاه و دربار عليه امام خميني به چاپ رسيد. مراجع، مردم و طلاب قم در اعتراض به اين مقاله اهانت آميز، قيامي تاريخي را در 19 دي 1356 به ثبت رساندند كه اين قيام توسط عوامل رژيم پهلوي به خاك و خون كشيده شد.
مراجع تقليد خواستار برگزاري مراسم چهلم شهداي قم، در سراسر كشور شدند و در اكثر نقاط ايران مراسمي برگزار شد؛ اما اينبار نوبت مردم رشيد تبريز بود تا در 29 بهمن 1356 قيام آنها به خاك و خون كشيده و حماسه ای دیگر در تاریخ انقلاب اسلامی ثبت شود.
نوروز سال 1357 عزاي عمومي اعلام شد و مردم، مراسم چهلم شهداي تبريز را در شهرهاي مختلف برگزار كردند كه قيام مردم يزد با سركوب شديد رژيم پهلوي، برگ ننگين ديگري در تاريخ رژيم پهلوي ثبت نمود.
در 28 مرداد 1357 سينما ركس آبادان توسط عوامل ساواك به آتش كشيده شد و مردم بيگناه جان سپردند.
جمشيد آموزگار كه در سال 1356 به جاي اميرعباس هويدا بر مصدر نخست وزير تكيه زده بود با گسترش امواج انقلاب اسلامي مجبور به استعفا شد و جعفر شريف امامي، كه با شعار دولت آشتي ملي سعي در فريب افكار عمومي داشت به نخست وزيري رسيد. او تاريخ شاهنشاهي را لغو و قمارخانه‌ها را تعطيل و مطبوعات را آزاد و حزب رستاخيز را منحل كرد؛ اما هشياري رهبري انقلاب و مردم مسلمان نقشه رژيم را نقش بر آب كرد.
روز 13 شهريور 1357 نماز عيد فطر در قيطريه تهران به امامت آيت الله مفتح به نحو بي نظيري برگزار شد و با تظاهرات مردم در روز 16 شهريور، اعلام حكومت نظامي شد. روز جمعه 17 شهريور، مردم، بيخبر از حكومت نظامي به خيابان‌ها ريخته و ارتش شاه در ميدان ژاله (شهدا) به روي مردم بي دفاع آتش گشود و خيابان‌هاي اطراف را غرق در خون مردم بيگناه نمود. هفده شهریور 1357 بدین شکل در تاريخ انقلاب به جمعه سياه معروف گرديد.
با آغاز سال تحصيلي، دانشجويان و دانش‌آموزان حضور مؤثرتري يافتند. امام در 13 مهر 1357 عازم فرانسه شدند و از آنجا سكان كشتي مردم را در امواج خروشان انقلاب اسلامي هدايت نمودند. دهكده نوفل لوشاتو در حوالي پاريس مبدل به كانون خبرساز جهان گرديد و مردم و خبرنگاران از همه نقاط دنيا براي مصاحبه با حضرت امام به آنجا سرازير شدند. در آبان ماه اعتصابات كاركنان شركت نفت، مخابرات، بانك ملي، سازمان آب، راديو و تلويزيون و ... بر دامنه مبارزات افزود.
در 13 آبان 1357 تظاهرات دانش‌آموزان و دانشجويان مقابل دانشگاه تهران به خاك و خون كشيده شد. 14 آبان ارتشبد غلامرضا ازهاري مأمور تشكيل كابينه شد.
تظاهرات تاسوعا و عاشورا، عملا به صورت همه پرسي بر ضد رژیم شاهنشاهی درآمد و مردم در شعارهايشان خواستار استقلال، آزادي و جمهوري اسلامي شدند.
رژيم شاه آخرين نقسها را مي‌كشيد و آخرين تير تركش شاه و اربابان غربيش نخست وزيري شاپور بختيار از اعضاي قديمي جبهه ملي بود كه با شعار سوسيال دموكراسي آمده و خود را مرغ توفان مي‌دانست. تمهيد ديگر شاه براي حفظ تخت و تاج خود تشكيل شوراي سلطنت بود و در 26 دي 1357، محمدرضا شاه پهلوي ناچار به خروج از ايران شد.
امام كه دولت بختيار را غير قانوني اعلام كردند و شوراي انقلاب را تشكيل داده بودند با فرار محمدرضا شاه از ایران، آماده عزيمت به میهن اسلامی شدند. بختيار فرودگاه ها را بست و پرواز امام يك هفته به تأخير افتاد اما سرانجام روز 12 بهمن 1357 حضرت امام پس از 15 سال تبعيد به ايران بازگشتند. ورود امام به میهن را میلیون ها نفر از تهران و سایر نقاط کشور استقبال کردند. امام خمینی پس از ورود به تهران، ضمن حضور بر مزار هزاران شهید انقلاب اسلامی، در سخنراني خود در بهشت زهرا، دولت بختيار را غيرقانوني اعلام نموده و فرمودند كه بزودي به پشتوانه رأي ملت و حق شرعي خود، دولت تعيين مي‌كنند.
امام سپس در مدرسه علوي و رفاه مستقر شدند و در 16 بهمن، مهندس بازرگان را به نخست وزير دولت موقت منصوب نمودند.
در رور 19 بهمن پرسنل نيروي هوايي ارتش به محضر امام رسيدند و با ايشان بيعت نمودند.
شب 21 بهمن، در نيروي هوايي تهران، درگيري مسلحانه بين عده‌اي از افراد اين نيرو و گارد شاهنشاهي پيش آمد كه با دخالت مردم، درب پادگان ها به روز مردم باز شد و سلاح هايي به دست مردم افتاد.
سران ارتش دست اندر كار كودتا شدند و در روز 21 بهمن از ساعت چهار بعدازظهر اعلام حكومت نظامي شد.
امام اعلام كردند كه مردم به حكومت نظامي اعتنا نكنند. مردم در روز22 بهمن به مراكز دولتي، نظامي، انتظامي و راديو و تلويزيون يورش برده و آنها را فتح كردند. با فرار بختيار از ايران و اعلام بيطرفي ارتش در روز 22 بهمن 1357، انقلاب اسلامي ايران پس از سالها مجاهدت، ايثار، فداكاري و مقاومت در راه رضاي الهي با رهبري بي نظير حضرت امام خميني و به همت مردم سرافراز ايران به پيروزي نهايي رسيد.

+ نوشته شده توسط هومن در یکشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۸۷ و ساعت 10:9 |
This site's top countries | This site's Flagcounter views


+ نوشته شده توسط هومن در شنبه یازدهم آبان ۱۳۸۷ و ساعت 20:16 |

از این به بعد برای دنبال کردن و بدست آوردن مطالبی جدید  در مورد استرالیا  این سایت را دنبال کنید

آدرس سایت :

مهاجران استرالیا

http://mohajeranaustralia.co
+ نوشته شده توسط هومن در یکشنبه پنجم آبان ۱۳۸۷ و ساعت 18:41 |

+ نوشته شده توسط هومن در یکشنبه پنجم آبان ۱۳۸۷ و ساعت 18:18 |
مهرگان بعد از نوروز رده دوم را از نظر اهميت جشنها دارا ميباشد . از آنجا که نوروز آغاز سال جديد ميباشد - مهرگان هم آغاز فصل زمستان است . اين جشن روز مهر از فصل مهر مي باشد ( 10 مهر ) . فلسفه اين جشن مهم ايراني به دوران ضحاک تازي باز ميگردد . ضحاک و اقوام او مدتهاي مديدي بر ايران حکومت ميکردند و عده کثيري از جوانان ايران زمين را به قتل رسانده بودند و مردم از ظلم و جنايات آنان به تنگ آمده بودند . در آن زمان کاوه آهنگر از ميان مردم بر خواست و با برافراشتن چرم آهنگري خود که بعدها درفش کاوياني نام گرفترهبري براندازي ضحاک تازي را بر عهده ميگيرد و او را با ياري مردم در کوه دماوند زنداني ميکنند و به ظلم او پايان ميدهند . ب

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط هومن در شنبه چهارم آبان ۱۳۸۷ و ساعت 3:55 |

هر پاره ای از نگاره ی فروهر یاد آور اهمیت و مسئولیت فروهر در زندگی است .
سر فروهر به صورت مردی سالخورده است تا با دیدن آن به یاد آوریم که فروهر مانند بزرگان و افراد مسن ما را راهنمایی میکند.
دست فروهر به طرف بالاست به خاطر آنکه همیشه به اهورا مزدا توجه داشته باشیم .
در دست فروهر حلقه ای وجود دارد که آن را نشانه ی احترام به عهد و پیمان میدانند .
بال های فروهر باز است چون با دیدن بال های باز ، ذهن انسان متوجه پرواز و پیشرفت شده و از دیدن این دو بال باز فوراً به یاد می آورد که فروهر او را به سوی پیشرفت و سربلندی راهنمایی میکند .
همچنین هر بال دارای سه بخش است که نشانه ی اندیشه نیک ، گفتار نیک و کردار نیک بوده و با دیدن این سه بخش آگاه میشویم که هرگونه پیشرفتی باید از راه درست و به وسیله ی اندیشه نیک ، گفتار نیک و کردار نیک انجام شود .
دایره میان شکل خطی است منحنی که از هر نقطه ی آن شروع کنیم باز به همان نقطه خواهیم رسید . منظور از این دایره در میان فروهر ، نشان دادن روزگار بی پایان است . به این معنی که هر عمل و کرداری که در این زندگی ( روی دایره ) صورت گیرد نتیجه ی آن در همین دنیا متوجه انسان است و اثر آن باقی خواهد ماند باز به همان نقطه از دایره خواهد رسید  و در جهان دیگر روان از پاداش یا جزای آن برخوردار خواهد شد
دامن فروهر از سه قسمت به وجود آمده که نشانه ی اندیشه بد ، گفتار بد و کردار بد است . از مشاهده ی این سه بخش درمی یابیم همانطور که دامن در زیر قرار گرفته همواره باید اندیشه بد ، گفتار بد و کردار بد را به زیر افکنده ، پست و زبون سازیم .
دو رشته ی آویخته نشانه ی سپنتا مینو ( مینوی خوب ) و انگره مینو ( مینوی بد ) است که همیشه ممکن است در اندیشه ی انسان ظاهر شوند . وظیفه ی ما این است که خوبی را در اندیشه ی خود قرار داده و بدی را از آن دور کنیم . یعنی همواره نیک بیاندیشیم

+ نوشته شده توسط هومن در جمعه بیست و ششم مهر ۱۳۸۷ و ساعت 11:53 |
کتب درسی سال دوم دبستان در سال 1308

 

 

 

+ نوشته شده توسط هومن در دوشنبه هشتم مهر ۱۳۸۷ و ساعت 19:6 |

بستنی در ایران

تهيه بستني در ايران متداول نبود و در قرن نوزدهم از اروپا به ايران انتقال يافت و متداول شد. در حقيقت از سفر سوم ناصرالدين شاه به اروپا، پلومبير نام محلي ييلاقي در فرانسه است كه بستني خوشمزه اي در آنجا تهيه ميشد و نام پلومبير يعني نوعي بستني كه با مخلفاتي همراه است از اين شهر منشاء گرفته است. 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط هومن در شنبه سی ام شهریور ۱۳۸۷ و ساعت 22:18 |


Powered By
BLOGFA.COM